Witaj na Stronie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Inverness i Szkockich Highlandach

Uprzejmie informuję że Konsul Honorowy urzęduje od 2018 roku w poniedziałki i środy od 16:00 do 17:00.

Polski konsulat znajduje się w pokoju numer 3 w Spectrum Centre w Inverness.

Sprawy administracyjne, jak dawniej, proszę zgłaszać w Konsulacie Generalnym w Edynburgu: 2 Kinnear Road, Edinburgh EH3 5PE. Telefon: +441315520301.

W sprawach paszportowych i prawnych proszę dzwonić do centrum informacji konsularnej pod numerem +442030789618.

W sprawach wyjątkowych, np. wypadkach lub sprawach kryzysowych, proszę dzwonić do Konsula Honorowego pod numerem +447703357546 lub +447745096059.

Uwaga
Urząd jest nieczynny w soboty, niedziele, oraz w polskie, szkockie i ogólnobrytyjskie dni ustawowo wolne od pracy (Nationwide and Scottish Bank Holidays).

Okres Przejściowy Po Brexicie

https://www.gov.uk/transition

OKRES PRZEJŚCIOWY PO BREXICIE KOŃCZY SIĘ 01/01/2021.

PRZYPOMINAMY ZŁOŻYĆ PODANIE NA „SETTLED STATUS” ABY ZAPEWNIĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII

Konsul RP w Londynie: status osoby osiedlonej warunkiem zachowania praw na Wyspach

Ewentualny brak porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią
Europejską w sprawie przyszłych relacji handlowych nie zmieni sytuacji mieszkających tam obywateli UE – mówi konsul RP w Londynie Mateusz Stąsiek. Przypomina jednak o konieczności uzyskania statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej.

Konsul mówi, że w ostatnim czasie konsulaty notują zwiększoną liczbę pytań od mieszkających w Wielkiej Brytanii Polaków o sytuację po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie, czyli po 31 grudnia 2020 r., choć raczej nie dotyczą one tego, co teraz jest przedmiotem negocjacji, bo teraz jest tym umowa o wolnym handlu. Podkreśla jednak, że warunkiem zachowania praw przez mieszkających w Wielkiej Brytanii obywateli UE jest uzyskanie statusu osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej (pre-settled status). – Będzie zasadnicza różnica między tymi, którzy go mają, a którzy go nie będą mieli. Dla osób, które go mają, nic się nie powinno zmienić, jeśli chodzi o podejmowanie pracy, korzystanie ze świadczeń społecznych, ze służby zdrowia czy prowadzenie działalności gospodarczej – mówi Mateusz Stąsiek.

Obowiązek dla wszystkich

Konsul przypomina, że konieczność uzyskania statusu dotyczy wszystkich obywateli UE niebędących obywatelami brytyjskimi, niezależnie od posiadanego obecnie statusu, w również osoby mające status rezydenta. Wskazuje też, że choć czas na to jest do końca czerwca 2021 r., lepiej złożyć wniosek jak najszybciej, żeby mieć czas na ewentualne odwołanie się od decyzji odmownej. Status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej, oprócz zachowania dotychczasowych praw, pozwoli na wjeżdżanie do Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2025 r. jedynie przy użyciu dowodu osobistego (takie samo prawo będą mieli posiadacze zezwoleń wydawanych pracownikom przygranicznym), podczas gdy pozostali obywatele UE od 1 października przyszłego roku, aby wjechać do Wielkiej Brytanii, będą musieli mieć ważny paszport. Brytyjski rząd już wcześniej ogłosił, że obywatele UE będą mogli podróżować do Wielkiej Brytanii na pobyty do pół roku bez konieczności ubiegania się o wizę.

Co ze studiami w Wielkiej Brytanii?

Jak zwraca uwagę konsul Stąsiek, jedną z ważniejszych zmian związanych z zakończeniem okresu przejściowego są zasady, na jakich obywatele UE mogą studiować w Wielkiej Brytanii. – Dla osób, które już rozpoczęły studia i które do 31 grudnia 2020 r. przybędą do Wielkiej Brytanii, zasady studiowania pozostają niezmienione. Tak jak pozostali obywatele UE muszą jednak pamiętać o konieczności uzyskania tymczasowego statusu osoby osiedlonej. Istotne jest to, że aby być uprawnionym do takiego statusu, należy rzeczywiście przebywać na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Zatem osoby, które rozpoczynają w tym roku akademickim studia w trybie zdalnym i nie przyjadą do końca grudnia, nie będą się mogły ubiegać o ten status – wyjaśnia, dodając, że studenci, którzy planują przyjechać po 1 stycznia 2021 r., będą musieli z wyprzedzeniem aplikować o wizę studencką. – Jeśli chodzi o studia, najbardziej istotną zmianą jest wyrównanie stawek czesnego dla wszystkich studentów zagranicznych, co oznacza, że od roku akademickiego 2021-22 nowi studenci z Unii Europejskiej nie będą już uprawnieni do czesnego w takiej samej wysokości jak obywatele brytyjscy – podkreśla.

Przestaje obowiązywać Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Inną ważną zmianą związaną z końcem okresu przejściowego jest to, że przestanie obowiązywać Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, więc aby uniknąć wysokich kosztów leczenia w razie wypadku czy choroby w trakcie pobytu w Wielkiej Brytanii wskazane jest posiadanie ubezpieczenia medycznego. Mateusz Stąsiek podkreśla, że wszystkie zmiany, które nastąpią wraz z końcem okresu przejściowego i które dotyczą mieszkania i pracy w Wielkiej Brytanii czy przyjazdów do niej, będą miały miejsce niezależnie od tego, czy okres przejściowy zakończy się porozumieniem, czy też nie.

Konsulat Generalny RP w Edynburgu

adres: 2 Kinnear Road, EH3 5PE Edinburgh
telefon: +44 131 5520301
e-mail: edinburgh@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu obejmuje Szkocję.

Rejestracja na spotkania w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu

W związku z wprowadzeniem w Szkocji 3 fazy wychodzenia z lockdownu, od dnia 16 lipca br. będzie możliwe przywrócenie regularnego przyjmowania interesantów w urzędzie, jednakże z zachowaniem zasad dystansowania społecznego.  W przypadku zmiany wytycznych przez Rząd Szkocji, terminy otwarcia zapisów mogą ulec zmianie.

System zapisów przez stronę e-konsulat zostanie uruchomiony w dniu 10 lipca br.

Uwzględniając zalecenia władz lokalnych oraz ze względu na wciąż istniejące ryzyko zakażenia koronawirusem, ograniczeniu ulegnie liczba przyjmowanych interesantów w stosunku do sytuacji sprzed pandemii.

Nowe terminy spotkań będą udostępniane w systemie każdego dnia roboczego o godz. 20.00 (wizyty na następny tydzień). Pojawiająca się informacja o treści ,,brak terminów do dnia…” oznacza, że udostępniona pula terminów została zarezerwowana, a następne pojawią się kolejnego dnia o godz. 20.00. Wolne terminy pojawiają się również w przypadku rezygnacji z wizyty i jej odwołania w systemie e-konsulat przez osoby wcześniej zapisane.

Na terenie konsulatu będą mogły przebywać jedynie osoby, których obecność jest niezbędna do załatwienia danej sprawy. Uprzejmie prosimy dostosować się do wytycznych i po wejściu do urzędu kierować się do wyznaczonego punktu przyjęć. Absolutnie niezbędne jest zachowanie punktualności przy wizytach w urzędzie.

Przypominamy o konieczności stosowania obowiązujących zaleceń, w tym dotyczących noszenia maseczek zakrywających twarz. 

Zachęcamy do odbierania paszportów drogą pocztową. W tym celu należy przynieść ze sobą opłaconą do 100 gramów kopertę SPECIAL DELIVERY, z danymi adresata (imię, nazwisko, adres). Do koperty prosimy dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wysyłkę paszportu.

Sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa w urzędzie są załatwiane w drodze korespondencyjnej.

Sprawy pilne, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań prosimy zgłaszać mailowo na adres: edinburgh@msz.gov.pl

PASZPORTY

🇵🇱 konsulaty w 🇬🇧 przywracają zapisy na wizyty poprzez system e-Konsulat. W trosce o Państwa zdrowie i ze względu na wciąż istniejące ryzyko zakażenia #COVID19, wydłużeniu ulegną przerwy między wizytami, co ograniczy ich ilość. Prosimy o cierpliwość. Wciąż zachęcamy wszystkich do odbierania paszportów drogą pocztową. Wszelkie sprawy niewymagające osobistego stawienia się w urzędzie są wciąż załatwiane w drodze korespondencyjnej.

ONE YEAR LEFT TO APPLY TO THE EU SETTLEMENT SCHEME

Today (30 June 2020) marks one year before the EU Settlement Scheme application deadline of 30 June 2021. Already there have been over 3.6 million applications and, according to internal management figures, more than 3.3 million applications have been granted.

EEA citizens and their family members who have been granted pre-settled or settled status have secured their rights in UK law, ensuring that they will have the evidence they need to continue living and working in the UK – the country they call home.

The latest detailed official statistics show that the highest number of applications have so far come from Polish (697,900), Romanian (590,100) and Italian (363,600) nationals with more than 3.2 million applications coming from citizens living in England, 180,700 from Scotland, 59,400 from Wales and 59,700 from Northern Ireland.

 Secure your status now by applying on GOV.UK 

  • range of support is available online, by email and over the telephone to help EEA citizens and their family members apply to the EU Settlement Scheme.
  • The EU Settlement Resolution Centre continues to provide support seven days a week by telephone and by email.
  • People can use the EU Exit ID Document check app available on iPhone and on Android to complete the identity stage of their application. A postal route is also available.
  • Assisted Digital offers additional support for those who do not have the appropriate access, skills or confidence to apply online.
  • We have also translated communication materials into 26 EU languages, including Welsh and Irish.
  • Applications must also be submitted for children of any age and parents applying on their behalf are encouraged to link their applications.