Artykuły

SMART Recovery

Dzięki pomocy i gościnności Armii Zbawienia (The Salvation Army), zaczęliśmy organizować spotkania SMART Recovery dla społeczności polskojęzycznej w każdą sobotę o 16:00 przy 20 Tomnahurich Street w Inverness korzystając z ich sali. Od niedawna, prowadzę również spotkania SMART on-line dla grupy polskojęzycznej w każdy czwartek o 20:00.

SMART Recovery to „spotkania wzajemnego wsparcia, podczas którego, poprzez otwartą i poufną dyskusję, pomagamy sobie nawzajem w wyjściu z wszelkiego rodzaju uzależnień.

Uzależniające zachowania postrzegamy jako naszą własną odpowiedzialność i wynik dokonanych wyborów. Wierzymy, że jeśli zdecydowaliśmy się na zachowanie prowadzące do uzależnienia, możliwe, że będziemy mogli je sami powstrzymać. Dlatego odradzamy używanie na naszych spotkaniach określeń „alkoholik czy narkoman”.

SMART Recovery bazuje on na nowoczesnej nauce i metodach znanych z Terapii Poznawczo-Behawioralnej. To podejście wykorzystuje umiejętności wzmacniania siebie w procesie odwyku, zawarte w czteropunktowym programie: budowanie i utrzymywanie motywacji, radzenie sobie z impulsami, radzenie sobie z myślami, uczuciami i zachowaniami, prowadzenie zrównoważonego życia.

SMART Recovery to świecki program, ale nie zaprzecza, a wręcz zachęca do
korzystania z własnych indywidualnych przekonań i wiary oraz do czerpania korzyści z innych rodzajów spotkań, takich jak AA. Program SMART koncentruje się na byciu tu i teraz oraz na wyznaczaniu i osiąganiu celów na przyszłość. SMART Recovery jest skutecznym narzędziem do wyjścia z każdego rodzaju uzależnienia i pomocy dla naszej lokalnej społeczności.

Paweł Wyderka

System Osiedleńczy dla Obywateli UE

Wskazówki dla obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz członków ich rodzin składających wnioski w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE.

  1. Przegląd
  2. Kto powinien złożyć wniosek
  3. Rodzaj przyznanego statusu
  4. Wymogi dotyczące składania wniosku
  5. Składanie wniosku w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej
  6. Osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
  7. Osoby posiadające prawo stałego pobytu lub tzw. indefinite leave to enter or remain
  8. Składanie wniosku dla swojego dziecka
  9. Osoby, które kończą lub rozpoczynają pracę w innym kraju Unii Europejskiej
  10. Po złożeniu wniosku

Przegląd

Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin będą mogli składać wnioski o pozostanie w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 r. w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków zostanie przyznany status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej.

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Niektóre osoby będą mogły pozostać w Wielkiej Brytanii bez konieczności składania wniosku – na przykład obywatele Irlandii oraz osoby posiadające tzw. indefinite leave to remain (zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony).

Zarejestruj się, aby otrzymywać elektroniczne aktualizacje na temat systemu.