System Osiedleńczy dla Obywateli UE

Wskazówki dla obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz członków ich rodzin składających wnioski w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE.

  1. Przegląd
  2. Kto powinien złożyć wniosek
  3. Rodzaj przyznanego statusu
  4. Wymogi dotyczące składania wniosku
  5. Składanie wniosku w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej
  6. Osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
  7. Osoby posiadające prawo stałego pobytu lub tzw. indefinite leave to enter or remain
  8. Składanie wniosku dla swojego dziecka
  9. Osoby, które kończą lub rozpoczynają pracę w innym kraju Unii Europejskiej
  10. Po złożeniu wniosku

Przegląd

Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin będą mogli składać wnioski o pozostanie w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 r. w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków zostanie przyznany status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej.

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Niektóre osoby będą mogły pozostać w Wielkiej Brytanii bez konieczności składania wniosku – na przykład obywatele Irlandii oraz osoby posiadające tzw. indefinite leave to remain (zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony).

Zarejestruj się, aby otrzymywać elektroniczne aktualizacje na temat systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *